Mesta stradanja – prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj, Beograd (Srbija)

Od 22. do 24. veljače 2017. godine održan je trodnevni međunarodni seminar „Mesta stradanja – prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj“ u Beogradu. U sklopu seminara održano je pet panela: Istorijski kontekst, Slučaj Srbije, Mesta stradanja u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Prezervacija, Kultura sećanja i edukacija te prikaz filma o strijeljanju u Leskovcu 11. prosinca 1941. godine, nakon čega je održana diskusija s autorom filma. Na seminaru je sudjelovalo preko 20 znanstvenika i istraživača među kojima i Vjeran Pavlaković te Renato Stanković kao predstavnici projekta FRAMNAT.

Seminar su organizirali Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu te Filozofski fakultet u Rijeci.