slider_fram3

JAZOVKA

Jazovka je naziv za jamu u žumberačkom području, u kojoj su ostavljeni ostaci stotine vojnika NDH i civila nakon 2. svjetskog rata. Komemoracija se održava od kad je početkom 1990-tih otkrivena jama, a za datum održavanja je odabran 22. lipanj (isti dan kada se slavi antifašistička borba).