Researching the Bleiburg Commemoration: Epistemology, Ontology and the Future; ”Bleiburg and beyond. Transnational approaches towards memory politics and commemorative practices”, Graz (Austrija)

Dana 13. svibnja 2016. godine održana je radionica Bleiburg & Beyond. Transnational Approaches Towards Memory Politics and Commemorative Practices u Grazu, s ciljem predstavljanja prvih rezultata zajedničkog istraživačkog projekta Transnational Cultures of Bleiburg Remembrance in Austria and Croatia Centra za studije Jugoistočne Europe Sveučilišta u Grazu i Odsjeka za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci.

Sudjelovalo je 11 znanstvenika i istraživača među kojima i članovi projekta FRAMNAT pod vodstvom prof.dr.sc. Vjerana Pavlakovića s Filozofskog fakulteta u Rijeci, s predavanjima na temu Researching the Bleiburg Commemoration: Methodologies, Sources, Controversies te The Bleiburg Commemoration in Croatian Parliamentary Decisions.