slider_fram3

O PROJEKTU

Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Political Rituals and the Cultural Memory of Twentieth Century Traumas (FRAMNAT) je četverogodišnji projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, koji uključuje dinamični tim mladih znanstvenika sa zajedinčkim ciljem razvoja inovativnih metodologija za istraživanje kulture sjećanja i kognitivne lingvističke analize. Projekt se odvija od lipnja 2014. do lipnja 2018.

Projekt će analizirati top-down i bottom-up strategije uokviravanja nacije i kolektivnih identiteta proučavanjem komemorativnih praksi nastalih nakon ratova u 20. stoljeću na prostoru Hrvatske. Iako će fokus biti na govoru političke elite (specifično predsjednika/ce države i predsjednika/ce vlade), istraživat će se govor političke oporbe, ali i drugih relevantnih društvenih faktora (religijske organizacije, antifašističke organizacije, veteranske organizacije i dr.) koji podupiru ili diskreditiraju službene narative. Takvi diskursi će biti analizirani na tri razine: top-down političkih elita, medijske reprezentacije i bottom-up reakcije hrvatskog društva.

Predmet istraživanja bit će sedam komemoracija povezanih sa ratovima u 20. stoljeću: Jasenovac (travanj), Bleiburg (svibanj), Brezovica (lipanj), Jazovka (lipanj), Srb (srpanj), Knin (kolovoz) i Vukovar (studeni). Komemorativne prakse će biti proučavane korištenjem korpusne baze dobivene lingivističkom analizom.

Rezultati projekta bit će diseminirani putem redovno održavane web-stranice (koja će uključivati arhivu prikupljenog materijala), znanstvenih radova i članaka u relevantnim časopisima te predstavljanjima na radionicama i međunarodnim konferencijama. Dugotrajni cilj je razvoj Centra za istraživanje kulture sjećanja te znanstvenih metoda koje će se moći koristiti za druge regionalne i međunarodne studije slučaja.