slider_fram3

JASENOVAC

Jasenovac je bio ustaški koncentracijski logor osnovan radi zatvaranja desetaka tisuća Srba, Roma, Židova, Hrvata, Muslimana i drugih, a velik broj osoba je i ubijen. Logor je miniran, spaljen i uništen. Krajem pedesetih godina 20.st. poduzeti su prvi koraci za obilježavanje prostora bivšeg logora, dok je spomenik žrtvama svečano otkriven 4. srpnja 1966. Nakon toga izgrađen je i Memorijalni muzej Spomen područja Jasenovac.

jasenovac_FRAMNAT