slider_fram3

BREZOVICA

Spomen park Brezovica je memorijalna park-šuma u kojoj je 22. lipnja 1941. godine osnovan Prvi sisački partizanski odred, prvi partizanski odred u okupiranoj Jugoslaviji.

Ovaj dio šume je poslije rata uređen, a u spomen parku je 1981. godine podignut monumentalni spomenik.

BREZOVICA